Henning Persson koncernen äger och förvaltar egna fastigheter i Malmö.

Fastighetsbeståndet består till största delen av bostadslägenheter, men innehåller även kontors- och butikslokaler.

 

Idag består HP-koncernen av tre fastighetsägande företag samt ett förvaltningsbolag som administrerar och sköter koncernens fastigheter.

Byggnadsfirman Henning Persson startades i mitten av 1930-talet och huvuddelen av dagens fastighetsbestånd har byggts i egen regi.