Policy för behandling av personuppgifter

https://www.hpforvaltning.se/policys/policy-behandling-av-personuppgifter/

 

Policy for kamerabevakning i flerbostadshus och kommersiell fastighet

https://www.hpforvaltning.se/policys/policy-kamerabevakning-flerbostadshus-och-kommersiell-fastighet/