Välkommen

Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.
Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Nedan vill vi ge några tips och förslag som vi tror underlättar och hjälper dig som boende hos oss.

Om du får fel

Om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen, t ex tvättstuga, ska du genast anmäla detta. Se vår sida för FELANMÄLAN.
Anlita inte i onödan jourhjälp om åtgärden kan vänta. Skador som snabbt förvärras, t ex vattenläckage och liknande, ska givetvis åtgärdas omgående.

Vid katastroffall, vardagar efter kl 16.30, lördagar, söndagar och helgdagar, var god kontakta Sydsec, tel. 0417 – 78 800. De tar hand om vår fastighetsjour (el, hiss, vattenläckor, garageport, störande grannar m.m.)

Källsortering

Viktigt att tänka på när det gäller källsortering är att inte blanda olika material och att förpackningar som slängs är rengjorda. I övrigt, följ anvisningarna för källsortering i återvinningsrummet.

På kommunens återvinningscentraler skall miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier, färgrester etc. lämnas. Batteriholkar finns att lämna uttjänta batterier i och på bensinmackar finns det ofta möjlighet att lämna färg- och kemikalierester.

Håll ordning i fastighetens trapphus, vinds och källaringångar samt övriga gemensamma utrymmen. Detsamma gäller utomhus. Det är inte tillåtet att förvara eller i samband med avflyttning lämna kvar föremål på dessa ställen.

Måla och tapetsera

Vi är skyldiga att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar i din lägenhet, men det är några saker du bör tänka på innan du sätter igång:

 • Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt felaktigt material eller valt extrem färgsättning.
 • Prata med oss innan du börjar jobba i din lägenhet. Detta gäller också när du t ex ska sätta in persienner eller lägga in heltäckningsmattor.

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här några saker att tänka på:

 • Undvik att gå med hårda skor inne. Ljudet från t ex träskor fortplantar sig till övriga delar av huset. Samma gäller när man borrar eller spikar i väggar.
 • Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen, såsom trapphus, tvättstugor, hissar, källare m.m.
 • Mellan klockan 22.00 och 07.00 bör du visa särskild hänsyn mot dina grannar. Detta gäller även lördagar och söndagar. Om du vid något tillfälle ska ha fest i din lägenhet bör du i god tid informera dina grannar om detta genom att ta personlig kontakt med dem eller genom att sätta upp anslag i fastighetens trapphus.
 • Mata inte fåglar från balkongen eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner, mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
 • Skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.
 • Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.
 • Balkonglådor och vädringsräcken ska sättas upp på balkongens insida och inte ut mot det fria.
 • Husdjur kan vara ett problem. Många människor lider av någon slags allergi eller är rädda för djur.
 • Sist men inte minst: Tvättstugan lämnar du naturligtvis i det skick som du själv vill ha den nästa gång du ska tvätta.

Lite juridik

Vilka ordningsregler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter?

Det bestäms bl.a. av det hyresavtal som parterna träffat. Ett hyresavtal kan däremot inte innehålla ”allt”. Hyreslagen innehåller därför kompletterande regler. Somliga av dessa är tvingade; de kan inte avtalas bort. Bostadshyresavtal löper numera från inflyttningsdagen och tills vidare.

Om hyresvärd eller hyresgäst vill att avtalet ska upphöra kan uppsägning normalt ske till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Om någon av parterna begår ett allvarligare kontraktsbrott kan motparten säga upp avtalet i förtid. Så kan exempelvis hyresgäst säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det finns allvarliga brister i lägenheten som värden inte rättar till.

På motsvarande sätt kan värden säga upp avtalet till omedelbart upphörande om hyresgästen begår vissa kontraktsbrott. Exempelvis inte betalar hyran i tid.

Vid eventuell andrahandsuthyrning: kontakta oss för information om gällande regler. Olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning av hyreskontraktet.

Vid eventuellt lägenhetsbyte: kontakta oss för information om gällande regler.