Verksamheten i Henning Persson Förvaltnings AB har upphört.

Vi ber boende på ö. Kristinelundsvägen 3-5-7, ö. Stallmästargatan 5 A-B, Ernst Ahlgrensgatan 6 A-B, Kärleksgatan 5 A-B och Davidshallstorg 8 kontakta Kanslihuset AB på 040-54 71 00 alt. www.kanslihuset.se


Boende på Roddaregatan 18, v. Kristinelundsvägen 30-32 och Västergatan 34 ber vi kontakta Max Ralman på 070-653 39 12 alt max@hamfastigheter.se